Liên hệ

Công ty TNHH Thái Bình Dương
(Pacific, Co.,LTD)
Địa chỉ: Lô C2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030. 3650099
Fax: 030. 3650100

Liên hệ