Giá trị cốt lõi

Khách hàng : Đáp ứng tối đa mong đợi của khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý.

 

Đối tác : Luôn gia tăng những lợi nhuận hợp lý trên cơ sở hợp tác và phát triển bền vững.

 

CBCNV : Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân thỏa sức sáng tạo và phát huy tài năng trong công việc. Đồng thời được hưởng những lợi ích xứng đáng với những thành tích đạt được

 

Cổ đông : Đảm bảo lợi nhuận ổn định và tăng trưởng tốt trong dài hạn bằng những chiến lược kinh doanh hiệu quả.

 

Nhà nước và Xã hội : Góp một phần đáng kể vào cộng đồng bằng cách điều hành một doanh nghiệp chính trực - nhân văn và đóng góp thêm những lợi ích vật chất, tinh thần cho cộng đồng và xã hội.

Liên hệ